Rozwiń / Zwiń blok Informacje o kursie "Szkolenie na licencję detektywa"
Opis: Szkolenie jest kształceniem ustawicznym, wymagane jest przepisami prawa i służy zdobyciu licencji detektywa.
Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć z zakresu tematycznego wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638 z późn. zm.)
Cele: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy (przygotowanie teoretyczne) w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy o usługach detektywistycznych.
Tematy: Bloki tematyczne szkolenia obejmują:
1. Ochronę informacji niejawnych – 5 godz.
2. Ochronę danych osobowych – 10 godz.
3. Prawa i obowiązki detektywa – 15 godz.
4. Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych – 20 godz.
Inne informacje: Po odbyciu wszystkich tematów/jednostek szkoleniowych uczestnik szkolenia powinien przystąpić do zaliczenia końcowego szkolenia. Zaliczenie to organizator kształcenia przeprowadzi w formie stacjonarnej w swojej siedzibie (wymóg przeprowadzenia zaliczenia w formie stacjonarnej stanowi wymóg określony prawem). Przystąpienie do zaliczenia końcowego nie jest obowiązkowe, jednak bez uzyskania tego zaliczenia uczestnik szkolenia nie otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiającego ubieganie się o licencję detektywa.
Metoda nauki: Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę edukacyjną oraz stacjonarne zaliczenie końcowe szkolenia.
1280,00zł Dodaj do koszyka
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
1280,00zł Dodaj do koszyka
 
Rozwiń / Zwiń blok Logowanie
 
 
Rozwiń / Zwiń blok Wasze opinie

 
Rozwiń / Zwiń blok Polub nas
 
Rozwiń / Zwiń blok Potwierdzenie jakości

Akredytacja Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty

akredytacja zko

decyzja nr KO.III.110/12/2011.EK

 
Rozwiń / Zwiń blok Powiadom znajomych

 
Rozwiń / Zwiń blok Zamów zajęcia praktyczne

 
TARGET TRAINING - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych, 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20 lok. 5 (parter) | Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej | Polityka Prywatności