Rozwiń / Zwiń blok Informacje o kursie "5. Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za: Bezpieczeństwo wartości pieniężnych - 10 godz."
Opis: Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy z zakresu wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz sposobu zachowania się (postępowania) w sytuacjach zagrożenia pracowników wykonujących zadania związane z obsługą kasową oraz przenoszeniem i przewożeniem wartości pieniężnych, np. napad na kasę, napad podczas transportowania (przenoszenia, przewożenia) wartości pieniężnych.

Szkolenie kierowane jest do: przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i ich pracowników odpowiedzialnych za przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych, kierowników bezpośrednio zarządzających obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji wojewody, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia oraz wyznaczonych przez nich osób sprawujących nadzór nad ochroną fizyczną i techniczną obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, osób odpowiedzialnych za obrót gotówkowy i ochronę wartości pieniężnych (począwszy do kasjerów po pracowników działów finansowych każdego szczebla), kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także uczestników kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.
Cele: 1. Zapoznanie z wymogami prawnymi jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, zagrożeniami, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy związanej z obrotem wartości pieniężnych, jak również ze sposobami postępowania w sytuacjach ich wystąpienia.
2. Nabycie wiedzy z zakresu procedur postępowania na wypadek wystąpienia niepożądanego zdarzenia mającej zapewnić bezpieczeństwo nie tylko wartościom pieniężnym, ale również nam samym.
3. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Ocena: 5/5 gwiazdek
Tematy: 1. Zagadnienia dotyczące ochrony wartości pieniężnych - 6 godz.
2. Organizacja i zasady ochrony transportowanych wartości pieniężnych - 2 godz.
3. Rodzaje zagrożeń i sposoby postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych - 2 godz.
Zasoby: 1. Kierownicy bezpośrednio zarządzający obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie.
2. Osoby sprawujące nadzór nad ochroną fizyczną i techniczną obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
3. Przedsiębiorcy, jednostek organizacyjnych i ich pracownicy odpowiedzialni za przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych.
4. Osoby odpowiedzialne za obrót gotówkowy i ochronę wartości pieniężnych (począwszy do kasjerów po pracowników działów finansowych każdego szczebla),
5. Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
6. Uczestnicy kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego.
Inne informacje: 1. Czas trwania szkolenia wynosi 10 godzin dydaktycznych.
2. Szkolenie realizowane jest w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem platformy szkoleniowej.
3. Uczestnik otrzymuje kod dostępu do szkolenia na czas 14 dni. W czasie tym powinien nabyć niezbędną mu wiedzę przekazywaną w ramach szkolenia. Po 14 dniach dostęp do szkolenia bezpowrotnie wygasa.
4. Uczestnik szkolenia ukończy szkolenie, jeżeli opanuje treści nauczania przekazane za pomocą platformy edukacyjnej (tj. ukończy z wynikiem pozytywnym wszystkie jednostki lekcyjne/tematy zajęć szkolenia w określonym dla nich czasie oraz uzyska zaliczenie końcowe szkolenia.
5. Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Metoda nauki: Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
510,00zł Dodaj do koszyka
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
510,00zł Dodaj do koszyka
 
Rozwiń / Zwiń blok Logowanie
 
 
Rozwiń / Zwiń blok Wasze opinie

 
Rozwiń / Zwiń blok Polub nas
 
Rozwiń / Zwiń blok Potwierdzenie jakości

Akredytacja Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty

akredytacja zko

decyzja nr KO.III.110/12/2011.EK

 
Rozwiń / Zwiń blok Powiadom znajomych

 
Rozwiń / Zwiń blok Zamów zajęcia praktyczne

 
TARGET TRAINING - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych, 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20 lok. 5 (parter) | Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej | Polityka Prywatności